Nie jesteśmy bowiem jak wielu, którzy fałszują słowo Boże.

2 List do Koryntów 2:17
O nasWpisy

Witaj na stronie anabaptyści.pl!

Tutaj możesz znaleźć materiały, artykuły i relacje dotyczące życia i świadectwa konserwatywnych anabaptystów XVI wieku.

Celem strony jest zachowanie pamięci tych uczniów Chrystusa i zachęcenie innych, że prawdziwe życie ucznia jest możliwe.

Bliższe przyjrzenie się życiu anabaptystów XVI wieku pokazuje, że mieli wizję podobną do chrześcijan pierwszych wieków po Chrystusie, rozumiejąc i praktykując przykazania Pana Jezusa w sposób dosłowny.

Anabaptyści XVI wieku rozumieli przykazania Pana Jezusa o braku sprzeciwu i kochaniu wrogów jako całkowite odrzucenie wszelkich walk, konfliktów, przemocy i odbierania życia ludzkiego, w czasach, gdy kościoły protestanckie i katolickie aprobowały wojnę jako instrument polityki państwowej i stosowały ją w konfliktach religijnych.

Historyczne relacje o męczeństwach 

anabaptystów i pierwszych chrześcijan

Anabaptyści

Pierwsi chrześcijanie

Wpisy

Martyrs Mirror w języku polskim

"Krwawy teatr" lub "Zwierciadło Męczenników bezbronnych chrześcijan, którzy przyjęli chrzest w wyniku wyznania wiary, a którzy cierpieli i zginęli za świadectwo Jezusa, ich Zbawiciela, od czasów Chrystusa do 1660 r. A.D. Zwierciadło Męczenników, lepiej znane jako...

Siedem artykułów wiary anabaptystów z Schleitheim z 1527 roku

Notatka: Uważa się, że siedem artykułów wiary z Schleitheim zostały napisane przez Michaela Sattlera ze Stauffen w Niemczech, jako główny autor. Sattler był pierwotnie naczelnym w klasztorze rzymskokatolickim. Wcześnie przyjął wiarę Braci Szwajcarskich i służył aż do...

Wizja Anabaptystów

Uczniostwo Po pierwsze i fundamentalne dla anabaptystycznej wizji była ich koncepcja bycia uczniem Chrystusa, postrzegana przez nich jako istota chrześcijaństwa. Była to koncepcja mająca na celu przemianę całego sposobu życia wierzącego jako jednostki i społeczeństwa,...

Materiały do duchowego przebudzenia

Tajemnica Życia

Powtórne Narodziny

Tak jak każde biologiczne narodziny oparte są na nasieniu, tak samo Pismo Święte mówi nam o ponownych narodzinach; opierają się na nasieniu, a jest to „nasienie Boże”! (Każdy, kto narodził się z Boga… trwa w nim Jego nasienie. 1 List Jana 3:9) Bóg sadzi w sercu człowieka nasienie, z którego rodzi się nowe stworzenie, które będzie miało naturę Boga, czyli Jego sposobu bycia. Jeśli narodziliśmy się z Boga, z Jego nasienia, niezwykle ważne jest, aby wiedzieć, co ono zawiera, co jest zapisane w jego kodzie genetycznym, aby zrozumieć, z czego rodzi się nowe życie.