O nas

O nas
Jesteśmy niewielką grupą konserwatywnych chrześcijan (bez wyznania kultowego) mających wizję podobną do opisywanej w artykułach wizji anabaptystów (konserwatywnych anabaptystów żyjących w XVI wieku, którzy z kolei mieli wizję podobną do pierwotnego Kościoła pierwszych wieków po Chrystusie). Jako wizja postanowiliśmy doprowadzić nasze życie do całkowitego posłuszeństwa naukom Pana Jezusa, tylko zgodnie ze Słowem Biblii, bez wpływów wyznaniowych.

Wierzymy, że prawdziwa istota chrześcijaństwa obejmuje dosłowne i pełne oddanie się życia Chrystusowi. Wierzymy, że całe nasze życie musi zostać wprowadzone pod panowanie Chrystusa w przymierze uczniostwa (posłuszeństwa). Naukę Pana Jezusa rozumiemy jako prawa Królestwa Niebieskiego i wierzymy, że bez stanowczej decyzji posłuszeństwa Panu i Jego nauce wejście do Królestwa Bożego nie będzie możliwe. Naszym celem jest dać się przemienić na obraz Pański w posłuszeństwo do nauczań i przykładu Pana Jezusa.

Unikamy postępowania ukrywającego sprawy hańbiące, nie uciekamy się do żadnych podstępów ani nie fałszujemy słowa Bożego.

2 List do Koryntów 4:2