Strona Główna

Wprowadzenie
Jesteśmy niewielką grupą konserwatywnych chrześcijan (bez wyznania kultowego). O nas można powiedzieć, że mamy wizję podobną do konserwatywnych anabaptystów żyjących w XVI wieku, którzy z kolei mieli wizję podobną do pierwotnego Kościoła pierwszych wieków po Chrystusie. Jako wizja postanowiliśmy doprowadzić nasze życie do całkowitego posłuszeństwa naukom Pana Jezusa, tylko zgodnie ze Słowem Pisma Świętego, bez wpływów nauczań wyznaniowych.

Naszym celem jest dać się przemienić na obraz Pański w posłuszeństwo do nauczań i przykładu Pana Jezusa. Staramy się prowadzić nasze życie zgodnie z wartościami Królestwa Bożego i skupić się na praktycznej części chrześcijańskiego życia. Wierzymy, że całe nasze życie musi zostać dosłownie sprowadzone pod panowanie Chrystusa w przymierze posłuszeństwa.

Uważamy, że niezwykle ważne dla każdego jest wiedzieć, dlaczego zostaliśmy stworzeni, jaki jest cel naszego istnienia i co nas czeka pod koniec tego życia. Tak jak człowiek nie pracuje przypadkowo, ale ma swój cel, tak też nie zostaliśmy stworzeni przypadkowo przez Boga, który ma konkretny plan dla każdego z nas.

Ponieważ istnieje życie po śmierci i mamy szczerą nadzieję, że jest to również twoje przekonanie, bardzo ważne jest wiedzieć co to dokładnie oznacza, w jakim celu zostaliśmy stworzeni, dlaczego umieramy, jeśli w końcu musimy zmartwychwstać, i wiele więcej. Jest tak wiele rzeczy, które musimy wiedzieć, dlatego bardzo ważne jest, abyśmy je otrzymali z autoryzowanego, wiarygodnego źródła. Dobrze jest wiedzieć, co o tych rzeczach mówi sam Bóg.

Niezbędne do poznania tych rzeczy jest przeprowadzenie osobistego badania źródeł. Jest wiele pytań, które powinniśmy sobie zadać, na które odpowiedź możemy znaleźć tylko w Piśmie Świętym. (Jesteście w błędzie, gdyż nie znacie Pisma. Mateusz 22:29) Aby odnaleźć odpowiedźi na nasze pytania, musimy Pism nie tylko przeczytać, ale je pokornie i uważnie przestudiować. Poniżej zamieszczamy kilka pomocnych pytań:

1. Kto należy do Królestwa Bożego i jakie są cechy charakteru jego obywateli?
2. Jakie są wartości Królestwa niebieskiego? (Rzeczy, które ani oko nie widziało… tak wielkie rzeczy przygotował Bóg… 1 List do Koryntów 2:9)
3. Wiemy, że każde narodziny na świecie oparte są na nasieniu z którego rodzi się nowe życie. W tym nasieniu znajduje się niezbędna do życia informacja genetyczna. Pismo nam mówi, że narodziny w Królestwie Bożym również są oparte na nasieniu, z którego kiełkuje nowe życie. (Każdy, kto narodził się z Boga… trwa w nim Jego nasienie. 1 List Jana 3:9)
4. Jakie informacje genetyczne odnajdujemy w Bożym nasieniu? Czyj obraz możemy odnaleźć w nasieniu, z którego się powtórnie narodzimy? Jak wygląda ten obraz?
5. Czy to Królestwo ma prawa dotyczące nowego sposobu życia? Czy mógłbym wejść, lub się powtórnie narodzić w tym Królestwie, nie znając jego praw i nie zawierając kontraktu lub przymierza, przez które bym się zobowiązował do ich poszanowania?
6. Na podstawie jakich warunków wybiera Bóg tych kilku z wielkiej masy powołanych? (Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych. Mateusz 22:14)
7. Czy musimy w tym życiu osiągnąć miarę wielkości Chrystusa, czyli doskonałości naszego charakteru? (Nic nieczystego do niego nie wejdzie. Objawienie 21:27)

Pismo nam mówi, że Bóg przewidział w swoim planie stworzenie istot mających Jego cech, mających Jego obraz i podobieństwo. (Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył. ks. Rodzaju 1:27) Stworzenie miało na celu wspólne życie człowieka z Bogiem, zgodnie z prawami panującymi w Jego Królestwie. Człowiek jednak został oszukany przez Szatana i rozdzielił się od Boga, tracąc Jego obraz i podobieństwo. (Byliście umarłymi na skutek waszych występków i grzechów… List do Efezjan 2:1)

Słowo nam pokazuje, że jeszcze zanim stworzył świat, Bóg miał na myśli możliwość spadku i przygotował rozwiązanie do rehabilitacji i doskonalenia człowieka. (W Nim wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. List do Efezjan 1:4) Przeczytaj więcej w naszej broszurze “Powtórne Narodziny”, dostępna w formacie PDF.