Dec 29, 2022 | Anabaptyści, Męczennicy

George Wagner, poddany torturom, przywiązany do drabiny i wrzucony żywy do ognia, A.D. 1527

George Wagner, z Emmerich, został zatrzymany w Monachium, w Bawarii, z powodu czterech artykułów wiary. Po pierwsze, że ksiądz nie może odpuszczać grzechów. Po drugie, że nie wierzy, iż człowiek może sprowadzić Boga z nieba. Po trzecie, że nie wierzy, iż Bóg lub Chrystus jest cieleśnie w chlebie, który kapłan ma na ołtarzu; ale że jest to chleb Pański. Po czwarte, że nie wierzy, iż chrzest wodny posiada jakąkolwiek zbawczą moc. Ponieważ nie chciał się wyrzec tych artykułów, dręczono go najciężej, tak że książę poczuł dla niego wielkie współczucie, osobiście przyszedł do niego do więzienia i gorąco go upomniał, obiecując, że będzie go nazywał swoim przyjacielem przez całe życie. W ten sposób również wychowawca księcia gorąco upominał go, aby się nawrócił, i podobnie złożył mu wiele obietnic. W końcu jego żona i dziecko zostali przyprowadzeni do więzienia, aby w ten sposób skłonić go do apostazji. Ale i on nie dał się w ten sposób skłonić, bo powiedział, że choć żona i dziecko są mu tak drogie, że książę nie mógłby ich kupić całym swoim panowaniem, to jednak nie opuści swego Boga i Pana z ich powodu. Wielu kapłanów i innych przychodziło do niego, aby go przekonać, ale on był nieugięty i niewzruszony w tym, co Bóg dał mu poznać. Dlatego też w końcu został skazany na ogień i śmierć.

Dostawszy się w ręce kata i wyprowadzony w środek miasta, powiedział: “Dziś wyznam Boga mego przed całym światem”. Taką miał radość w Chrystusie Jezusie, że twarz jego nie zbladła, ani oczy nie okazały strachu; ale poszedł z uśmiechem do ognia, gdzie kat związał go na drabinie, a na szyi zawiązał mu mały woreczek z prochem, przy czym powiedział: “Niech się stanie w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego”; a pożegnawszy się z uśmiechem z pewnym chrześcijaninem, który tam był, został wrzucony przez kata do ognia i szczęśliwie ofiarował swego ducha, ósmego dnia lutego, A. D. 1527. Szeryf jednak, nazwiskiem Eisenreich von Landsberg, podczas powrotu do domu z miejsca egzekucji, podróżując konno; zamierzając pojmać innych braci, zmarł nagle w nocy, a rano znaleziono go martwego w jego łóżku, będąc w ten sposób usuniętym przez gniew Boży.

Notatka

Relacja ta została pobrana z książki The Martyrs’ Mirror, wydanej w 1660 roku przez Thilemanna J. van Braghta, dostępna w domenie publicznej.

Celem publikacji nie jest wspieranie nauk, którymi podążali przedstawieni męczennicy (które najczęściej są nieznane).

Publikacja ma na celu jedynie przedstawienie historycznej relacji o cierpieniach i męczeństwach, którym poddawani byli ci, którzy pragnęli naśladować Chrystusa, a nie kochali swojego życia.

Naszym celem jest zachęcenie tych, którzy chcą żyć w zwycięstwie z Chrystusem.

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *