Photinus, 90-letni starszec, maltretowany przed trybunałem w Lyonie a następnie zmarły w więzieniu, około A.D. 179

W Historii Kościoła Euzebiusza, jak również u kilku innych starożytnych pisarzy, jest wzmianka o pewnym starcu, liczącym ponad dziewięćdziesiąt lat, zwanym Photinus, nauczycielu kościoła w Lyonie, we Francji. Mówi się o nim, że ze względu na swój wiek nie mógł chodzić, ale mając tak gorące pragnienie śmierci dla imienia Chrystusa, jak zapisał A. Mellinus, kazał się zanieść przed trybunał sądowy, aby zostać skazanym na śmierć wraz z innymi męczennikami. Kiedy żołnierze przyprowadzili go przed trybunał, magistrat miasta Lyonu i cały tłum ludzi szedł za nim i zaczął krzyczeć, że jest chrześcijaninem, wraz z wieloma oszczerstwami i obelgami. Euzebiusz mówi, że gdy ten starzec stał przed sędzią na trybunale, pospólstwo zaczęło wołać: “To jest sam Chrystus”.

Kiedy Sędzia zapytał go, kim jest Bóg chrześcijan, ten odpowiedział z niezwykłą szczerością: “Jeśli będziesz tego godzien, dowiesz się”. To tak bardzo zdenerwowało sędziego, że rozkazał, aby ten pobożny świadek Jezusa został uderzony pięściami w twarz. Po tym, był on niemiłosiernie popychany, kopany, ciągnięty i uderzany przez przechodniów, i rzucano się na niego czym tylko się dało, nie zważając na słabość jego wieku; a nawet uważano za współwinnych tych, którzy nie wykazali się wystarczającą starannością w napadaniu i znęcaniu się nad tym starcem.

Photinus, tak zmaltretowany, a nawet prawie pobity na śmierć, tak że życie wydawało się prawie wymarłe, został zabrany z trybunału z powrotem do więzienia, gdzie po dwóch dniach wielkiej niedoli, oddawszy swoją duszę w ręce Boga, umarł i w ten sposób osiągnął błogosławiony koniec.

Porównaj Euzeb., 5 księga, 2 rozdział, fol. 83, kol. 1, 2, z Joh. Gys., fol. 18, col. 1, na temat imienia Photinus. Także A. Mell., 1. księga, fol. 46, kol. 2, z różnych innych autorów. Także, Introduction, fol. 38, col. 1, błędnie nazwany Photimus.

Notatka

Relacja ta została pobrana z książki The Martyrs’ Mirror, wydanej w 1660 roku przez Thilemanna J. van Braghta, dostępna w domenie publicznej.

Celem publikacji nie jest wspieranie nauk, którymi podążali przedstawieni męczennicy (które najczęściej są nieznane).

Publikacja ma na celu jedynie przedstawienie historycznej relacji o cierpieniach i męczeństwach, którym poddawani byli ci, którzy pragnęli naśladować Chrystusa, a nie kochali swojego życia.

Naszym celem jest zachęcenie tych, którzy chcą żyć w zwycięstwie z Chrystusem

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *